Zespół dworski w Tomaszowicach

Wieś Tomaszowice, położona na północny zachód od Krakowa, niedaleko trasy prowadzącej do Olkusza, wspominana była już w średniowiecznych dokumentach. W 1581 r. należała do Krzysztofa Gosławskiego, a w XVIII w. do Dębińskich. W 1830 r. właścicielem dóbr został Roman Konopka i z nim należy zapewne wiązać budowę istniejącego dziś dworu. Po II wojnie światowej dwór i majątek zostały znacjonalizowane, a w efekcie zdewastowane. Na początku lat 90. XX w. spadkobiercy ostatnich właścicieli odzyskali, a następnie sprzedali dobra dworskie.

ZESPÓŁ DWORSKI W TOMASZOWICACH, fot. M. Klag (MIK, 2004) CC BY SA 3.0

Nowy właściciel, Ziyad Raoof, odrestaurował dwór, uporządkował park, a przede wszystkim znalazł sposób na wykorzystanie zaplecza gospodarczego. W części wschodniej dworsko-parkowego założenia znajdują się budynki, w których właściciele umieścili zorganizowane przez siebie Krakowskie Centrum Konferencyjne. Pomieszczenia mające niegdyś gospodarcze przeznaczenie przebudowano i zaadaptowano do nowych potrzeb. W znajdującym się najbliżej dworu, wzniesionym z kamienia i drewna, piętrowym spichlerzu, ulokowano restaurację; za nim mieści się kompleks hotelowy, a po drugiej stronie parku widoczny jest budynek oranżerii.

Do zespołu dworsko-parkowego w Tomaszowicach wiedzie szeroka brama ocieniona drzewami, a tuż za nią rozpościera się kolisty gazon. Na wysokiej podmurówce stoi parterowy dwór z czterokolumnowym portykiem wgłębnym, nakryty wysokim, czterospadowym dachem z lukarnami. Od strony parku oś dworu zaakcentowana jest wysuniętym ryzalitem. Z zewnątrz ściany zdobią pionowe pasy boniowania oraz dekoracyjne obramienia okien. Kontrast jasnych ścian budynku, czerwieni dachówki oraz otaczającej zieleni stanowił charakterystyczne dla dawnych dworów polskich zestawienie kolorystyczne.

Tomaszowice są jednym z ciekawszych przykładów nowoczesnego zagospodarowania i przywrócenia do życia zespołu dworsko-parkowego. W zabytkowy układ został wkomponowany nowy program użytkowy, przy realizacji którego sięgnięto do tradycji tego miejsca. Starannie odnowionemu budynkowi dworu przywrócono dawną atmosferę – stał się siedzibą właścicieli, a otaczające dwór założenie – miejscem ich pracy.

Tekst: B. Sanocka (2008)

Zespół dworski w Tomaszowicach

Informacje praktyczne

Dostępność poza Dniami Dziedzictwa:

ograniczona dostępność

Dane teleadresowe:

adres: ul. Krakowska 68, Tomaszowice

gmina: Wielka Wieś

powiat: krakowski

GPS: N: 50° 08′ 08″, E: 1950' 47"

gospodarz: Krakowskie Centrum Konferencyjne

www: http://www.dwor.pl/

e-mail: [email protected]

telefon: 12 419 20 00

Obiekty w pobliżu:

MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIE, ul. 28 Lipca 1943 17c, 30-233 Kraków, tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75, NIP: 675 000 44 88 | Projekt i wykonanie | Polityka prywatności