Kościół i klasztor Klarysek w Starym Sączu

Stary Sącz, położony u zbiegu Popradu i Dunajca, na szlaku łączącym niegdyś Małopolskę z Węgrami, lokowany był aż dwukrotnie, co do dziś widoczne jest w jego strukturze urbanistycznej. Pierwsza lokacja, dokonana przed 1273 r., za czasów św. Kingi, księżnej krakowskiej i sandomierskiej, przewidywała założenie typu owalnicowego, natomiast druga, z 1357 r., nadała miastu układ szachownicowy z prostokątnym rynkiem pośrodku. Od początku ogromną rolę w życiu Starego Sącza odgrywał klasztor Klarysek, które z podkrakowskiej skały sprowadziła do miasta św. Kinga. 6 lipca 1280 r. zrzekła się na rzecz klasztoru swoich sądeckich posiadłości, a dokładnie Starego Sącza wraz z 28 wsiami. W tym czasie rozpoczęto jego budowę – na skraju miasta, zgodnie z obowiązującymi w średniowieczu zasadami lokalizacji klasztorów franciszkańskich. Konsekracja kościoła pw. św. Trójcy (pierwotnie św. Klary) nastąpiła dopiero w 1332 r. Istotne przekształcenia architektury świątyni miały miejsce w XVII i XVIII w., kiedy to powstał zachodni szczyt kościoła, ozdobiony wolutami i obeliskami oraz wieżyczka na sygnaturkę (1777-1779), łączona z działalnością Franciszka Placidiego. Skupione wokół czworokątnego wirydarza zabudowania klasztorne, początkowo drewniane, zostały wzniesione na początku XVII w. przez krakowski warsztat Jana de Simoniego.

KOŚCIÓŁ I KLASZTOR KLARYSEK W STARYM SĄCZU, fot. M. Łukaszewicz (Graphia, 2011) ©

Do wnętrza otoczonego murami kompleksu klasztornego prowadzi brama zwieńczona wieżą zegarową. Przy obszernym dziedzińcu znajdują się: wzniesiony w 1990 r. ołtarz polowy, dawny dom kapelana (dziś muzeum klasztorne), furta klasztorna, której szczyt zdobią sgraffitowe przedstawienia Chrystusa Salwatora, bł. Salomei, św. Klary, św. Kingi i św. Franciszka oraz kościół pw. św. Trójcy. Świątynia jest budowlą złożoną z wielobocznie zamkniętego prezbiterium z zakrystią od północy oraz jednonawowego, dwuprzęsłowego korpusu przykrytego sklepieniem krzyżowo-żebrowym, do którego od południa przylega wzniesiona w XIV w. kaplica św. Kingi (pierwotnie Mariacka). Nawa została zamknięta piętrową budowlą, mieszczącą na parterze przedsionek i tzw. kamienną zakrystię, a na piętrze oratorium.

Gotycka budowla kryje piękne barokowe wnętrze. W prezbiterium znajdują się trzy ołtarze (główny z obrazem św. Trójcy i ze stiukową sceną Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz boczne św. Klary i św. Antoniego), których rzeźbiarska oprawa została wykonana przez Baltazara Fontanę w latach 1696-1699 oraz prowadzące do zakrystii XVII-wieczne drzwi z malowanymi scenami z życia św. Kingi i jej męża Bolesława Wstydliwego. W nawie szczególną uwagę zwracają ołtarze Matki Boskiej Pocieszycielki Strapionych oraz św. Kingi, oba z XVII w., a także wspaniała barokowa ambona przedstawiająca tzw. drzewo Jessego, czyli drzewo genealogiczne rodu Jezusa. W kaplicy św. Kingi znajduje się drewniana figura księżnej z ok. 1470 r., a na ołtarzu srebrna trumienka mieszcząca jej relikwie. Ściany kaplicy, oratorium oraz nawy pokrywa XVIII-wieczna polichromia Feliksa Derysarza.

Kościół i klasztor Klarysek w Starym Sączu

Szlak Architektury Drewnianej – Małopolska
Autor : oprac. tekstów Bartłomiej Cisowski et al.
Wydawnictwo : Wyd. 2. – Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Promocji i Turystyki. Zespół ds. Turystyki, – 333, [5] s. : il. ; 23 cm., ISBN 978-83-60538-61-6
Miejsce wydania : Kraków,  2010

Stary Sącz : Średniowieczny gród Kingi
Autor : opracowanie : Elżbieta Koszkul
Wydawnictwo : oprawa graficzna : Józefa Kamińska, przyg. do druku : ALT [Nowy Sącz], druk : GRYF [Nowy Sącz], wydano ze środków własnych Towarzystwa Miłośników Starego Sącza [zestaw widokówek : 9 szt.]
Miejsce wydania : [N owy Sącz, ?]

Stary Sącz w miniaturze: Miasto Sądeckiej Pani : Stary Sącz
Autor : tekst Jerzy Leśniak, Sławomir Sikora
Wydawnictwo : Nowy Sącz : GOLDRUK Wojciech Golachowski,  projekt graficzny Sławomir Sikora, fot. : Sławomir Sikora, Jerzy Leśniak,Jerzy Cebula, tłum. Leszek Wójcik, wyd. I, il., – [68], 11 cm., tekst w jęz. polskim i angielskim, ISBN 978-83-60900-84-0 (wzór zastrzeżony)
Miejsce wydania : Nowy Sącz, 2009

Stary Sącz : mapa rysunkowa
Autor : autor mapy : Halina Zimina, tekst Grzegorz Kubal, tłumaczenie Sarah i Łukasz Łuczaj
Wydawnictwo : oprac. graficzne : Wydawnictwo Arete II, współpraca : Urząd Miasta i Gminy w Starym Sączu, tekst w jęz. polskim i angielskim,   ISBN 83–89688-32-8
Miejsce wydania : Warszawa, 1988

Zapisane w sercu : Jan Paweł II na sądeckiej ziemi
Autor : opracowanie i realizacja: Mirosław Biedroń, Jerzy Cebula, et. al.
Wydawnictwo : Wydawnictwo Radia RDN Małopolska na pamiątkę 10. rocznicy wizyty Ojca Świętego w Starym Sączu, współpraca : Niedzielne Anioły, Patronat honorowy :  Wiktor Skworc Biskup Tarnowski, Patroni Wydawnictwa : Powiat nowosądecki, Miasto Nowy Sącz, Gmina Stary Sącz – płyta DVD video i tekst
Miejsce wydania : Tarnów, 2009

Festiwalowe impresje : muzyka dawna w Starym Sączu
Autor : oprac. Matylda Cieślicka, Ryszard Kumor, Stanisław Welanyk
Wydawnictwo : Stary Sącz : Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, – 31, [1] s. : il. kolor. ; 15 cm., ISBN : 978-83-917317-1-0
Miejsce wydania : Stary Sącz,  2007

Gród św. Kingi = Saint Kinga’s town = Stadt der hl. Kinga
Autor : Adam Bujak ; Leszek Sosnowski : koncepcja graf. i wydawnicza
Wydawnictwo :  Kraków : Biały Kruk, wstęp Jerzy Leśniak ; tł. ang. Michał Pawica, Aleksander Ptak, tł. niem. Adam Sosnowski], – 191, [1] s. : il. kolor. ; 31 cm, ISBN 978-83-60292-51-8
Miejsce wydania : Kraków : 2007

Stary Sącz i Lewocza : karpackie miasteczka z klimatem
Autor : Gabriela Hudáková, Dana Kristeková, Marek Styczyński ; tł. Magdalena Gromadzka
Wydawnictwo :  Kraków :  Bezdroża ; Polska Turystyczna.pl, – 144 s.,  il. kolor., 18 cm., Seria : Polska Turystyczna.pl, streszcz. ang.
Miejsce wydania : Kraków, 2011

Oddziaływanie przestrzenne Starego Sącza, jako ośrodka ruchu turystycznego
Autor :  Jerzy J. Parysek                                                                                                       Publikowany : Miasto i gmina Stary Sącz w okresie transformacji 1991 – 1993, praca zbiorowa pod redakcją Benicjusza Głębockiego, wydawca : Urząd Miasta i Gminy Stary Sącz, Instytut Geografii Społeczno – Ekonomicznej i Planowania Przestrzennego UAM, skład, łamanie, redakcja techniczna : Bogucki Wydawnictwo Naukowe : Poznań, druk : Uni – Druk s.c. : Poznań, stron 159 [1], streszcz. w jęz. angielskim, ISBN 83 – 86001- 06-02, Poznań 1994, s. 145 – 151

Pieniny i ziemia sądecka
Autor : Jan Wiktor
Wydawnictwo : Kraków : Wydawnictwo Literackie, 386, [2] s. : fot., il. ; 26 cm + wkładka, indeks
Miejsce wydania : Kraków, 1958

Pieniny i ziemia sądecka
Autor : Jan Wiktor
Wydawnictwo : Kraków : Wydawnictwo Literackie,  – 536, [2] s. : fot. ; 21 cm
Miejsce wydania : Kraków, 1956

Pieniny i ziemia sądecka
Autor : Jan Wiktor
Wydawnictwo : Kraków : Wydawnictwo Literackie, – wyd. 3 uzup. – 475, [1] s. : il. ; 26 cm
Miejsce wydania : Kraków, 1965

Pani Sądecka. Aktualność Świętej Kingi, red. J. Zimny, Sandomierz 2000
Autor.: Patrycja Gąsiorowska
Publikowany: Nasza Przeszłość, T. 95 : 2001, s. 513 – 518 [recenzja]

Klaryski z dynastii Piastów
Autor: Patrycja Gąsiorowska
Publikowany: Nasza Przeszłość, T. 94 : 2000,  s. 119 – 134

Klaryski starosądeckie a sztuki piękne w XVII i XVIII wieku
Autor: Bolesław Kumor
Publikowany: Nasza Przeszłość, T. 25 : 1966, s. 179-220

Historia Starego Sącza: praca zbiorowa [T. 2]. 1939-1980
Red.: Feliks Kiryk
Wydawnictwo: „Secesja”
Miejsce wydania: Kraków, 1995

Historia Starego Sącza: praca zbiorowa. [T.1]. Od czasów najdawniejszych do 1939 roku
Red.: Henryk Barycz
Wydawnictwo: Wydawnictwo Literackie
Miejsce wydania: Kraków, 1979

Geneza i charakterystyka sztuki Baltazara Fontany
Autor: Julian Pagaczewski
Publikowany: Rocznik Krakowski, T. XXX (30): 1938, s. 1-48

Krajobraz kulturowy Polski : Województwo Małopolskie
Red.: Janusz Bogdanowski
Wydawnictwo : Stowarzyszenie „Kultura i Natura” im. Jana Gwalberta Pawlikowskiego, Wydawnictwo VADEMECUM, druk: Drukarnia Skleniarz, 240 s., [8] s. tabl., [1] k. mapa luz. : il. ; 23 cm. – (Biblioteka Stowarzyszenia „Kultura i Natura” ; t. 1)
Miejsce wydania : Kraków, Warszawa, 2001

Żywot świętej Kingi księżnej krakowskiej= Vita sanctae Kyngae ducissae Cracoviensis
Wydawnictwo: Biblos, przygotował do druku Bolesław Przybyszewski
Miejsce wydania: Tarnów, 1997

Św. Kinga i jej klasztor starosądecki
Autor: Stanisław Załęski
Publikowany: Przegląd Lwowski,  t. 12: 1882, nr XXIII-XXIV

Starosądecki klasztor (szkic historyczny)
Autor: Stanisław Załęski (ks.)
Wydawnictwo: Przegląd Lwowski, (Biblioteka A. Ojrzyńskiego)
Miejsce wydania: Lwów, 1882

Arendy klasztoru starosądeckiego w XVI i XVII w.
Autor: Jan Sygański (ks.)
Wydawnictwo: Wł. Łoziński (druk)
Miejsce wydania: Lwów, 1904

Święta Kinga, jej klasztor i miasto Sącz Stary. Szkic historyczno-monograficzny na pamiatkę uroczystości 600 letniej rocznicy śmierci Św. Kingi skreślił Stanisław Rosół
Autor: Stanisław Rosół
Wydawnictwo: Nakładem Komitetu Św. Kingi, Drukiem J. K. Jakubowskiego
Miejsce wydania: Nowy Sącz, 1892

Sanktuarium Błogosławionej Kingi w rysunkach Ryszarda Natusiewicza
Autor: Ryszard Natusiewicz
Wydawnictwo: Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej
Miejsce wydania: Wrocław, 1992

Stary Sącz i jego księżna
Autor: Leszek Migrała, Tadeusz Bukowski
Wydawnictwo: „Biblos”, red. i oprac. graficzne Tadeusz Bukowski
Miejsce wydania: Tarnów, 1999

Stary Sącz i okolice
Autor: Marta Michałowicz-Kubal
Wydawnictwo: Przedsiębiorstwo Usługowo-Wytwórcze „Roksana”
Miejsce wydania: Krosno, 1999

Wokół Nowego Sącza
Autor: Andrzej Matuszczyk
Wydawnictwo: Oddział PTTK Beskid 1906–1996
Miejsce wydania: Nowy Sącz, 1996

Fundacja starosądeckiego klasztoru i parafie na Sądecczyźnie fundowane przez PP. Klaryski
Autor: Bolesław Kumor
Publikowany: Tarnowskie Studia Teologiczne, t. 10: 1986, s. 157-164

Żywot Bł. Kingi i dzieje jej kultu
Autor: Ludwik Kowalski, Stanisław Fischer
Wydawnictwo: Tarnowskie Towarzystwo Kulturalne
Miejsce wydania: Tarnów, 1992

Przewodnik po Starym Sączu i jego zabytkach
Autor: Jan Koszkul
Wydawnictwo:  Stary Sącz : nakł. Towarzystwa Miłośników Starego Sącza, – 43 s. : fot. kolor. ; 21 cm
Miejsce wydania: Stary Sącz, [1999]

Przewodnik po Starym Sączu i jego zabytkach
Autor: Jan Koszkul
Wydawnictwo:  nakł. Towarzystwa Miłośników Starego Sącza,  – 17, [1] s. : il. ; 21 cm
Miejsce wydania: Stary Sącz, [2007]

Stary Sącz. Sanktuarium św. Kingi. Klasztor Sióstr Klarysek
Autor: Urszula Janicka-Krzywda, Piotr Krzywda,  Agnieszka Spiechowicz-Jędrys
Wydawnictwo: Ścieżki Wiary
Miejsce wydania: Kraków, 2006

Klasztor ss. Klarysek w Starym Sączu. Przewodnik Pielgrzyma
Autor: Urszula Janicka-Krzywda, Piotr Krzywda
Wydawnictwo: Wydawnictwo Turystyczne (Seria: Twoje Przewodniki)
Miejsce wydania: Kraków, 2002

Drogocenne wiano : zbiór legend o Błogosławionej Kindze księżnej polskiej, patronce górników, obrończyni wiary, matce ludu polskiego w 700 rocznicę śmierci
Autor : Kornelia Dobkiewiczowa; [il. Mariusz Wnukowski]
Wydawnictwo : Katowice : Księgarnia Św[iętego] Jacka. – 142, [2] s. : il. kolor. ; 23 cm.
Miejsce wydania : Katowice, 1988

Stary Sącz. Zarys historii rozwoju przestrzennego
Autor: Zbigniew Beiersdorf, Bogusław Krasnowolski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Literackie
Miejsce wydania: Kraków, 1985

Błogosławiona Kinga i jej klasztor w Starym Sączu
Autor: Piotr Bednarczyk,  et al.
Wydawnictwo: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy
Miejsce wydania: Kraków, 1984

Stary Sącz i jego zabytki. Przewodnik
Autor: Wiktor Bazielich
Wydawnictwo: Wydawnictwo Literackie
Miejsce wydania: Kraków, 1961

Dominium sądeckie: od książęcego okręgu grodowego do majątku klasztoru klarysek sądeckich
Autor: Marek Barański
Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski. Wydział Historyczny
Miejsce wydania: Warszawa, 1992

Klasztor Błogosławionej Kingi w Starym Sączu
Autor: Ryszard Banach, Janina Mirer, Szymon Mirer
Wydawnictwo: Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy
Miejsce wydania: Kraków, 1996

Zatrzymane w kadrze
Autor: Ewa Adamska-Lisowska
Publikowany: Almanach Sądecki, R. 12: 2003, nr 4, s. 44-47

Żywot świętej Kingi księżnej krakowskiej= Vita sanctae Kyngae ducissae Cracoviensis
Wydawnictwo: Biblios, przygotował do druku Bolesław Przybyszewski
Miejsce wydania: Tarnów, 1997

U starosądeckich klarysek. Z teki A. Krupińskiego
Publikowany: Dziennik Polski, nr 209, R. 1994, s. 28

Błogosławiona Kinga– księżna i zakonnica. Katalog wystawy: Stary Sącz, lipiec–sierpień 1993
Red.: Maria Teresa Maszczak, Zbigniew Wolanin
Wydawnictwo: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
Miejsce wydania: Nowy Sącz, 1993

Kraina bogata w piękno i talenty
Red.: Ryszard Kumorek
Wydawnictwo: KAW
Miejsce wydania: Kraków, 1984

Małopolska południowo– zachodnia
Autor: Andrzej Matuszczyk, Norbert Orliński,  Julian Zinkow
Wydawnictwo: Sport i Turystyka
Miejsce wydania: Warszawa, 1991

Małopolskie malarstwo książkowe
Autor: Barbara Miodońska
Publikowany: Malarstwo gotyckie w Polsce. Synteza, T. II, cz. 3, Dziejów Sztuki Polskiej, red.  Adam S. Labuda, Krystyna Secomska, wyd. Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo DiG, Warszawa, 2004, s. 413-449

Ułamek z podróży archeologicznej po Galicyi, odbytej w r. 1849 przez Józefa Łepkowskiego i Józefa Jerzmanowskiego

Autor: Józef Łepkowski, Józef Jerzmanowski
Publikowany: Biblioteka Warszawska, R. 1850, t. III

Pomniki architektury epoki piastowskiej we województwach krakowskiem i kieleckiem, z 186 ilustracjami i mapką orjentacyjną
Autor: Tadeusz Szydłowski
Wydawnictwo: wydane z zasiłku Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, wyd. Skład Główny: Gebethner i Wolff, Druk. W. L. Anczyca i Spółki w Krakowie
Miejsce wydania: Kraków, 1928

Małopolska południowo– zachodnia. Przewodnik
Autor: Norbert Orliński, Julian Zinkow
Wydawnictwo: Sport i Turystyka
Miejsce wydania: Warszawa, 1991

Zabytki na trasach turystycznych województwa krakowskiego
Red. : Janusz Smólski
Wydawnictwo : Krajowa Agencja Wydawnicza RSW „Prasa – Książka – Ruch”, [120] s., [1] k. tabl. złoż : fot., il., mapa ; 30 cm
Miejsce wydania : Kraków, 1975

Atlas zabytków architektury w Polsce
Autor: Jerzy Zygmunt Łoziński, Adam Miłobędzki
Wydawnictwo: „Polonia”
Miejsce wydania: Warszawa, 1967

Zamki w dziejach Polski i Słowacji: między Wisłą a Hornadem. Cz. 2, Od roku 1500 do 1771
Autor: Krzysztof Moskal
Wydawnictwo: Fundacja
Miejsce wydania: Nowy Sącz, 2005

Sztuka polska przedromańska i romańska do schyłku XIII wieku
Autor: Aleksander Gieysztor
Wydawnictwo: Państwowe Wydawnictwo Naukowe (Seria: Dzieje sztuki polskiej, t. 1, red. Michał Walicki)
Miejsce wydania: Warszawa, 1971

Malarstwo tablicowe w Małopolsce
Autor: Jerzy Gadomski
Publikowany: Malarstwo gotyckie w Polsce. Synteza, T. II, cz. 3 Dziejów Sztuki Polskiej, red. Adam S. Labuda, Krystyna Secomska, wyd. Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo DiG, Warszawa, 2004, s. 251-305

Pomniki sztuki w Polsce, T.1 : Małopolska
Autor :  Zygmunt Jerzy  Łoziński
Wydawnictwo : Arkady- XXVII, 489 s., 3 mapy luz. : fot., pl., rys. ; 20 cm
Miejsce wydania : Warszawa, 1985

Malarstwo gotyckie w Polsce. Katalog zabytków, T. 2, cz. 3 Dziejów Sztuki Polskiej
Red.: Adam S. Labuda, Krystyna Secomska
Wydawnictwo: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo DiG
Miejsce wydania: Warszawa, 2004

Rozwój urbanizacji Małopolski XIII-XVI w., województwo krakowskie: powiaty południowe
Autor: Feliks Kiryk
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe WSP (Prace Monograficzne WSP w Krakowie)
Miejsce wydania: Kraków, 1985

Katalog zabytków sztuki w Polsce : T. 1: Województwo Krakowskie, [1] Tekst, [2] Ilustracje
Red. : Jerzy Szablowski
Wydawnictwo : Państwowy Instytut Sztuki. Dział Inwentaryzacji Zabytków
Miejsce wydania : Warszawa, 1953

Leksykon miast województwa małopolskiego
Autor : Paweł Kutaś,  Jerzy Leśniak
Wydawnictwo :  PROMO. – 235 s. : il. kolor. ; 30 cm
Miejsce wydania : Kraków, 2007

Sztuka Ziemi Krakowskiej
Autor : Tadeusz Chrzanowski, Marian Kornecki
Wydawnictwo : Wydawnictwo Literackie, 743, [1] s. : il. ; 25 cm
Miejsce wydania : Kraków, 1982

Kościół i klasztor Klarysek w Starym Sączu

Informacje praktyczne

Dostępność poza Dniami Dziedzictwa:

ograniczona dostępność

Dane teleadresowe:

adres: Plac św. Kingi 1, Stary Sącz

gmina: Stary Sącz

powiat: nowosądecki

GPS: GPS N: 49° 33' 45", E: 20° 38' 20"

gospodarz: Zgromadzenie Sióstr Klarysek

www: http://www.klaryski.stary.sacz.pl/pl

e-mail: [email protected]

telefon: 18 446 04 99

Obiekty w pobliżu:

MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIE, ul. 28 Lipca 1943 17c, 30-233 Kraków, tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75, NIP: 675 000 44 88 | Projekt i wykonanie | Polityka prywatności