Pałac Goetzów-Okocimskich w Brzesku

Pałac Goetzów-Okocimskich został wzniesiony na przełomie XIX i XX wieku w miejscowości Okocim, obecnie na obrzeżach miasta Brzesko, dla przemysłowca, właściciela jednego z największych browarów w monarchii austro-węgierskiej, barona Jana Albina Goetza-Okocimskiego i jego żony Zofii z hrabiów Sumińskich.

PAŁAC GOETZÓW-OKOCIMSKICH W BRZESKU, fot. J. Nowostawska-Gyalókay (MIK, 2013) CC BY SA 3.0

Najstarsza część tego reprezentacyjnego założenia została zaprojektowana w 1897 roku i zrealizowana w kolejnym roku przez wiedeńskie biuro Fellner & Helmer, atelier, które miało na swoim koncie wiele realizacji budowli neobarokowych. Architekci poza samą bryłą zaprojektowali także wystrój wnętrza. W 1900 roku Jan Albin wraz z rodziną przeniósł się tu z usytuowanego na terenie browaru „starego pałacu”.

W latach 1908–1911 pałac znacznie przebudowano, dodając neobarokowe skrzydło wschodnie, w którym umieszczono ogród zimowy i palmiarnię (twórcą obu był szwedzki architekt ogrodów Carl Gustaw Swennsen). Autorem projektu był wiedeński architekt, Leopold Simony, który wcześniej pracował przy modernizacji browaru w Okocimiu. Pałac okala park angielski, na jego obrzeżach znajdował się niegdyś ogród warzywny z towarzyszącym mu domkiem ogrodnika i masztalerza, szklarnie, stajnie z ujeżdżalnią, a także bardzo modny na początku XX wieku, kort tenisowy. Reprezentacyjny charakter budowli wraz z kaplicą pałacową i okazałym parkiem świadczą o arystokratycznych aspiracjach Jana Albina, którego rodzina otrzymała szlachectwo z rąk cesarza Franciszka Józefa w 1881 roku.

Pałac Goetzów-Okocimskich w Brzesku

Adamczewski J., Mała encyklopedia Krakowa, Kraków 1997. Bator J., Wojna galicyjska, Kraków 2005.

Bieniarzówna J., Małecki J.M., Dzieje Krakowa, t. 3: Kraków w latach 1796–1918, Kraków 1979.

„Brzeski Magazyn Informacyjny” (BIM,), numery: 1998/9(73), 2000/11(99), 2000/12(100), 2006/5(163), 2006/9(167), 2007/1(170), 2007/3(172), 2007/6(175), 2008/7(186), 2008/10(189).

Brzesko. Dzieje miasta i regionu, red. F. Kiryk, J. Lach, Brzesko 2006. Brzesko – Okocim.

Lotnicza baza Najjaśniejszego Pana, red. R. Panek, K. Wielgus, Dębica 2000.

Burlikowski J., Kronika miasta Brzeska 1385–1944, t. II, Brzesko 2005.

Dąbrowski J., Historia powszechna, cz. I: Wielka Wojna 1914–1918, Warszawa 1937.

Gawlik J.S., Wspomnienia z mojej budy, Okocim–Brzesko 1953–1957, Brzesko 2011.

Grzęda M., Architektura Pałacu Goetzów-Okocimskich w Brzesku-Okocimiu, praca magisterska pod kierunkiem prof. dr hab. Wojciecha Bałusa, Instytut Historii Sztuki, Wydział Historyczny UJ, Kraków 2009 (egzemplarz w posiadaniu autora).

Ku pamięci potomków Jana Götza Okocimskiego 1815–1893, Kraków 1929.

Luchter-Krupińska L., Ród Goetzów-Okocimskich, Brzesko 1998.

Molnár F., Galicja 1914–1915. Zapiski korespondenta wojennego, Warszawa 2012.

Najlepszy Przyjaciel Żołnierza. Kalendarz na rok 1915, Wimperk (Winterberg, Czechy).

Polski słownik biograficzny, hasła: Władysław Długosz (t. 5, Kraków 1939–1946), Jan Goetz-Okocimski (t. 8, Kraków 1959–1960).

Rubacha J., Słów kilka o pobycie K.u.K. Infenterieregiment Erzherzog Reiner Nr. 59 w Brzesku w 1915, (dostęp: 19 stycznia 2013).

Włodek J.M., Goetz-Okocimscy. Kronika rodzinna 1590–2000, Kraków 2001.

Źródła niepublikowane: Archiwum Narodowe na Wawelu, Archiwum Goetzów-Okocimskich

Pałac Goetzów-Okocimskich w Brzesku

Informacje praktyczne

Dostępność poza Dniami Dziedzictwa:

niedostępny

Lokalizacja:

miejscowość: Brzesko

gmina: Brzesko

powiat: brzeski

Obiekty w pobliżu:

MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIE, ul. 28 Lipca 1943 17c, 30-233 Kraków, tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75, NIP: 675 000 44 88 | Projekt i wykonanie | Polityka prywatności